ข่าวสาร

ข่าวสาร

29 ต.ค. 2021

ร่วมสนับสนุนมอบวัคซีน “ซิโนฟาร์ม”

ร่วมสนับสนุนมอบวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้พนักงาน,ครอบครัวพนักงานและชุมชนใกล้เคียงเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

อ่านรายละเอียด

14 ก.ค. 2021

กิจกรรมวันเด็ก

เพื่อมอบเป็นของขวัญแก่นักเรียนและเด็กทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ทางบริษัท ที.เอส.บี. เหล็กกล้า จำกัดเล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมนี้จึงได้เข้าร่วมสนับสนุนของรางวัล ขนม อาหาร เครื่องดื่มและอุปกรณ์การเรียนต่างๆให้กับโรงเรียนและชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

14 ก.ค. 2021

กิจกรรมชวนแม่วิ่ง ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

ทางสถานีอนามัยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพของคนในตำบลและเป็นการเชิญชวนคุณแม่และลูกเข้าร่วมวิ่งพร้อมกัน เนื่องในโอกาสวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ซึ่งทางบริษัทฯ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มเพื่อนักวิ่งทุกท่าน

13 ก.ค. 2021

งานทอดกฐิน 2563 วัดหนองหอย

คณะผู้บริหาร บริษัท ที.เอส.บี.เหล็กกล้า จำกัด และพนักงานบริษัทฯ เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2563 ณ วัดหนองหอย เนื่องจากเป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนอย่างหนึ่ง ที่นิยมทำกันทางบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญทางประเพณี จึงมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยชาวบ้านในการพัฒนาวัดต่างๆ ที่อยู่รอบๆโรงงาน

13 ก.ค. 2021

กิจกรรมเข้าร่วมประเพณีงานทอดกฐินวัดระเบาะไผ่

กิจกรรมเข้าร่วมประเพณีงานทอดกฐินวัดที่อยู่ในชุมชน บริเวณใกล้โรงงาน และบริจาคเหล็กซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ให้กับวัดเพื่อสร้างศาลาการเปรียญ ณ วัดระเบาะไผ่

13 ก.ค. 2021

กิจกรรมบริจาคสิ่งของ ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

เนื่องด้วยสถานการณ์ของทางวัดได้ขาดแคลนข้าวสารที่ใช้ภายในวัด ทางผู้บริหารเล็งเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้ จึงจัดให้มีกิจกรรมบริจาคข้าวสาร 1 ตัน และสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมบริจาคสิ่งของอื่น ๆ เพื่อให้ทางวัดได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป