รู้จัก ที.เอส.บี. เหล็กกล้า

รู้จัก ที.เอส.บี. เหล็กกล้า
รู้จัก ที.เอส.บี. เหล็กกล้า

บริษัท ที.เอส.บี. เหล็กกล้า จำกัด

ฐานการผลิตพื้นที่ 112,000 ตารางเมตร พร้อมกำลังการผลิต 350,000 ตันต่อปี

ที.เอส.บี. เหล็กกล้า
ได้ดำเนินธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 ด้วยทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท บนฐานการผลิตพื้นที่ 112,000 ตารางเมตร พร้อมกำลังการผลิต 350,000 ตันต่อปี เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในระดับชั้นนำรายหนึ่งของประเทศ ด้านผลิตภัณฑ์เหล็กสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทย

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราพร้อมเป็นกำลังขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ
ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ บริหารงานด้วยความโปร่งใส

ที.เอส.บี. เหล็กกล้า มีความภูมิใจอย่างยิ่งในการเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด ในด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยเราได้รับความไว้วางใจให้เป็นส่วนหนึ่งในหลายโครงการใหญ่ทั่วประเทศ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ภายใต้การทำงานที่มีการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และการสร้างความปลอดภัยทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับสังคมรอบข้างซึ่งถือเป็นความสำคัญขององค์กรมาโดยตลอดในการดำเนินธุรกิจ
About gallery 0
About gallery 1
About gallery 2
About gallery 3

การจัดการองค์กร

ที.เอส.บี. เหล็กกล้า

อนาคตกล้าแกร่งเพื่ออุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมไทย