ข่าวสาร

ข่าวสาร

13 ก.ค. 2021

กิจกรรมบริจาคสิ่งของ ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

เนื่องด้วยสถานการณ์ของทางวัดได้ขาดแคลนข้าวสารที่ใช้ภายในวัด ทางผู้บริหารเล็งเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้ จึงจัดให้มีกิจกรรมบริจาคข้าวสาร 1 ตัน และสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมบริจาคสิ่งของอื่น ๆ เพื่อให้ทางวัดได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

อ่านรายละเอียด