บริษัทผู้จัดจำหน่ายสินค้าภายในประเทศ

บริษัทผู้จัดจำหน่ายสินค้าภายในประเทศ

ที.เอส.บี. เหล็กกล้า

บริษัทผู้จัดจำหน่ายสินค้าภายในประเทศ

บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่

99/1 ซ.พหลโยธิน 40 ถ.พหลโยธิน เสนานิคม จตุจักร กทม. 10900

เบอร์โทรศัพท์

02-562-0251 ติดต่อฝ่ายขาย

บริษัท เอส. สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด

ที่อยู่

28/6 หมู่ 1 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุดแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140

เบอร์โทรศัพท์

02-977-7702-4

บริษัท สินกิจไพบูลย์โลหะการ จำกัด

ที่อยู่

26/11 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เบอร์โทรศัพท์

02-678-3988

บริษัท ยูไนเต็ด คอนบิลด์ จำกัด

ที่อยู่

250 หมู่ 2 ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

เบอร์โทรศัพท์

02-5814266 ต่อ ฝ่ายขาย 112 , 113, 114

บริษัท เจ เอส พี อินเตอร์เทค จำกัด

ที่อยู่

52 แยก1-3-1 ซอยเอกชัย 76 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

เบอร์โทรศัพท์

02-894-2831-3

บริษัท จีระชัย เมทอล จำกัด

ที่อยู่

2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 26 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

เบอร์โทรศัพท์

02-681-2846

บริษัท เค วี พี ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด

ที่อยู่

819/51 หมู่ 12 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

เบอร์โทรศัพท์

02-090-0697-9