ร่วมงานกับ ที.เอส.บี.

ร่วมงานกับ ที.เอส.บี.
ที.เอส.บี. เหล็กกล้า

ร่วมงานกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มั่นคง มีการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่อง และใส่ใจด้านการพัฒนาบุคคล
TEAMS

ตำแหน่งงานว่าง

ที.เอส.บี. เหล็กกล้า มีความภูมิใจอย่างยิ่งในการเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด ในด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทย

วิศวกรเครื่องกลโรงรีด

Full - Time

สถานที่ทำงาน : ปราจีนบุรี

จำนวนคน : 1

สถานะ : กำลังเปิดรับสมัคร

สมัครงานตำแหน่งนี้
ที.เอส.บี. เหล็กกล้า

“กล้า” ที่จะเป็นส่วนหนึ่งใน การสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่และท้าทาย

ที.เอส.บี. เหล็กกล้า

ที.เอส.บี. เหล็กกล้า

ที.เอส.บี. เหล็กกล้า

ที.เอส.บี. เหล็กกล้า