Hero slider 0

กว่า 17 ปีแห่งความมุ่งมั่นและทุ่มเท เรายังคงพร้อมเดินหน้าพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 • 01.
 • 02.
 • 03.

ที.เอส.บี. เหล็กกล้า
ยึดมั่นในความซื่อสัตย์
บริหารงานด้วยความโปร่งใส

01.

กว่า 17 ปีแห่งความมุ่งมั่นและทุ่มเท เรายังคงพร้อมเดินหน้าพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ถัดไป

ที.เอส.บี. เหล็กกล้า

เพราะเราเชื่อว่า
ความสำเร็จของคุณคือคำมั่นสัญญาที่ยิ่งใหญ่ของเรา

ด้วยความเชี่ยวชาญอย่างสูงในด้านผลิตภัณฑ์เหล็กแท่ง และเหล็กเส้น รวมถึงผลิตภัณฑ์เหล็ก หลากหลายชนิด ที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทย พร้อมกำลังการผลิต 350,000 ตันต่อปี ภายใต้รูปแบบการทำงานด้วยมาตราฐานระดับสากลที่ได้รับความไว้วางใจจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ทั่วประเทศมาโดยตลอด

 • เหล็กแท่ง (Billet)

  เหล็กแท่งยาวจากการหล่อหรือรีด รูปหน้าตัดสี่เหลี่ยม ใช้เพื่อนำมาแปรรูปเป็น Bars, Rods หรือท่อไร้รอยเชื่อม
 • เหล็กเส้นกลม (Round bar)

  เหล็กเส้นกลมผิวเรียบสำหรับงานก่อสร้าง หรือ RB ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
  มอก.20-2559 ชั้นคุณภาพ SR24 ชื่อขนาด RB 9
 • เหล็กเส้นข้ออ้อย (Deformed bar)

  เหล็กเส้นกลมแบบปล้องสำหรับงานโครง สร้าง หรือ DB ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.24-2559 ชั้น SD30-50
 • เหล็กฉาก (Angle bar)

  เหล็กรูปพรรณรีดร้อนคุณภาพสูง หน้าตัดรูปตัว L สำหรับงานโครงสร้าง

  (Future Product)

 • เหล็กรางน้ํา (Channel bar)

  เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน หน้าตัดรูปตัว U ใช้ในงานโครงสร้างเหล็ก ขนาดใหญ่

  (Future Product)

ที.เอส.บี. เหล็กกล้า

ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นและไว้วางใจ
เราขอยืนหยัดบริหารงานด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

ที.เอส.บี. เหล็กกล้า เป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ในด้านผลิตภัณฑ์เหล็กสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยเรายังคงรักษามาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพของการทำงานและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด เพื่อสนับสนุนงานด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ด้วยคุณภาพชั้นเยี่ยมของผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ภายใต้ราคาที่ยุติธรรม

วิสัยทัศน์
เราจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเหล็ก เพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรม งานโครงสร้าง และงานปลูกสร้างอาคารต่างๆ
พันธกิจ
ผลิตสินค้าตรงตามมาตรฐาน ผลิตสินค้าให้เต็มกำลังการผลิต และจะรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
เป้าหมาย
เราจะเป็นผู้นำด้านคุณภาพ และเป็นหนึ่งในการบริการ
เรื่องราวของเรา

รู้จัก ที.เอส.บี. เหล็กกล้า

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
เราพร้อมเป็นกำลังขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ
อ่านรายละเอียด
สิ่งแวดล้อม

ความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม

ที.เอส.บี. เหล็กกล้า
มีการวางระบบการทำงานที่มีความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม พัฒนาองค์กรและรูปแบบการทำงาน กระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
ผลงานของเรา

โครงการที่ผ่านมา

การมีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการใหญ่ๆ ทั้งหลายที่ผ่านมา คือความภาคภูมิใจในการดำเนินกิจการของเรา