ตรวจสอบกัมมตรังสี

ตรวจสอบกัมมตรังสี

ตรวจสอบกัมมตรังสี

ข่าวสารกิจกรรม

23 มี.ค. 2023

แชร์บทความ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้ลงพื้นทีมาตรวจสอบสาร "ซีเซียม-137" ภายในบริษัทที.เอส.บี. เหล็กกล้า

หมวดหมู่บทความ