ข่าวสาร

ข่าวสาร

03 ต.ค. 2022

โครงการสนับสนุนโรงเรียน

ที.เอส.บี. เหล็กกล้า ตระหนักถึงความสำคัญของสุขอนามัยของนักเรียน โดยร่วมสร้างอาคารห้องสุขาสำหรับเด็ก พร้อมปรับปรุงโรงเรียนและสร้างเรือนเพาะชำต้นไม้ เพื่อประโยชน์สำหรับนักเรียนในอนาคต

อ่านรายละเอียด

11 มิ.ย. 2022

แบ่งปันคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

บริษัท ที.เอส.บี.เหล็กกล้า แบ่งปันคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง มูลนิธิกระจกเงา เพื่อส่งต่อและแบ่งปันให้น้องๆ ที่ห่างไกลและยากไร้ ให้มีโอกาสทางการศึกษาและเทคโนโลยี

14 ก.ค. 2021

กิจกรรมวันเด็ก

เพื่อมอบเป็นของขวัญแก่นักเรียนและเด็กทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ทางบริษัท ที.เอส.บี. เหล็กกล้า จำกัดเล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมนี้จึงได้เข้าร่วมสนับสนุนของรางวัล ขนม อาหาร เครื่องดื่มและอุปกรณ์การเรียนต่างๆให้กับโรงเรียนและชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

14 ก.ค. 2021

กิจกรรมชวนแม่วิ่ง ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

ทางสถานีอนามัยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพของคนในตำบลและเป็นการเชิญชวนคุณแม่และลูกเข้าร่วมวิ่งพร้อมกัน เนื่องในโอกาสวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ซึ่งทางบริษัทฯ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มเพื่อนักวิ่งทุกท่าน

13 ก.ค. 2021

งานทอดกฐิน 2563 วัดหนองหอย

คณะผู้บริหาร บริษัท ที.เอส.บี.เหล็กกล้า จำกัด และพนักงานบริษัทฯ เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2563 ณ วัดหนองหอย เนื่องจากเป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนอย่างหนึ่ง ที่นิยมทำกันทางบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญทางประเพณี จึงมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยชาวบ้านในการพัฒนาวัดต่างๆ ที่อยู่รอบๆโรงงาน