โครงการสนับสนุนโรงเรียน

โครงการสนับสนุนโรงเรียน

โครงการสนับสนุนโรงเรียน

ข่าวสารกิจกรรม

03 ต.ค. 2022

แชร์บทความ

ที.เอส.บี.เหล็กกล้า ตระหนักถึงความสำคัญของสุขอนามัยของนักเรียน โดยร่วมสร้างอาคารห้องสุขาสำหรับเด็ก พร้อมปรับปรุงโรงเรียนและสร้างเรือนเพาะชำต้นไม้ เพื่อประโยชน์สำหรับนักเรียนในอนาคต

หมวดหมู่บทความ