ข่าวสาร

ข่าวสาร

13 ก.ค. 2021

งานทอดกฐิน 2563 วัดหนองหอย

คณะผู้บริหาร บริษัท ที.เอส.บี.เหล็กกล้า จำกัด และพนักงานบริษัทฯ เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2563 ณ วัดหนองหอย เนื่องจากเป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนอย่างหนึ่ง ที่นิยมทำกันทางบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญทางประเพณี จึงมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยชาวบ้านในการพัฒนาวัดต่างๆ ที่อยู่รอบๆโรงงาน

อ่านรายละเอียด

13 ก.ค. 2021

กิจกรรมเข้าร่วมประเพณีงานทอดกฐินวัดระเบาะไผ่

กิจกรรมเข้าร่วมประเพณีงานทอดกฐินวัดที่อยู่ในชุมชน บริเวณใกล้โรงงาน และบริจาคเหล็กซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ให้กับวัดเพื่อสร้างศาลาการเปรียญ ณ วัดระเบาะไผ่

13 ก.ค. 2021

กิจกรรมบริจาคสิ่งของ ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

เนื่องด้วยสถานการณ์ของทางวัดได้ขาดแคลนข้าวสารที่ใช้ภายในวัด ทางผู้บริหารเล็งเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้ จึงจัดให้มีกิจกรรมบริจาคข้าวสาร 1 ตัน และสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมบริจาคสิ่งของอื่น ๆ เพื่อให้ทางวัดได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป