เหล็กเส้นกลม

เหล็กเส้นกลม

เหล็กเส้นกลม

ผลิตภัณฑ์

19 ก.ค. 2021

แชร์บทความ

เกรด : SR 24

ความต้านแรงดึง (MPa) kg/mm² : 385 (39) (Min)

ความต้านแรงดึงที่จุดคราก (MPa) kg/mm² : 235 (24) (Min)

ความยืดร้อยละ : 21 (Min)

ขนาด :

  • RB9 0.499 มวลต่อเมตร

  • RB10 0.616 มวลต่อเมตร

  • RB12 0.888 มวลต่อเมตร

  • RB15 1.387 มวลต่อเมตร

  • RB19 2.226 มวลต่อเมตร

  • RB22 2.984 มวลต่อเมตร

  • RB25 3.853 มวลต่อเมตร

Preview