กิจกรรมเข้าร่วมประเพณีงานทอดกฐินวัดระเบาะไผ่

กิจกรรมเข้าร่วมประเพณีงานทอดกฐินวัดระเบาะไผ่

กิจกรรมเข้าร่วมประเพณีงานทอดกฐินวัดระเบาะไผ่

ข่าวสารกิจกรรม

13 ก.ค. 2021

แชร์บทความ

กิจกรรมเข้าร่วมประเพณีงานทอดกฐินวัดที่อยู่ในชุมชน บริเวณใกล้โรงงาน และบริจาคเหล็กซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ให้กับวัดเพื่อสร้างศาลาการเปรียญ ณ วัดระเบาะไผ่

หมวดหมู่บทความ