กิจกรรมชวนแม่วิ่ง ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมชวนแม่วิ่ง ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมชวนแม่วิ่ง ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

ข่าวสารกิจกรรม

14 ก.ค. 2021

แชร์บทความ

ทางสถานีอนามัยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพของคนในตำบลและเป็นการเชิญชวนคุณแม่และลูกเข้าร่วมวิ่งพร้อมกัน เนื่องในโอกาสวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ซึ่งทางบริษัทฯ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มเพื่อนักวิ่งทุกท่าน

หมวดหมู่บทความ