กิจกรรมบริจาคสิ่งของ ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

กิจกรรมบริจาคสิ่งของ ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

กิจกรรมบริจาคสิ่งของ ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

ข่าวสารกิจกรรม

13 ก.ค. 2021

แชร์บทความ

เนื่องด้วยสถานการณ์ของทางวัดได้ขาดแคลนข้าวสารที่ใช้ภายในวัด  ทางผู้บริหารเล็งเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้  จึงจัดให้มีกิจกรรมบริจาคข้าวสาร 1 ตัน  และสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมบริจาคสิ่งของอื่น ๆ เพื่อให้ทางวัดได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

หมวดหมู่บทความ