กิจกรรมวันเด็ก

กิจกรรมวันเด็ก

กิจกรรมวันเด็ก

ข่าวสารกิจกรรม

14 ก.ค. 2021

แชร์บทความ

เพื่อมอบเป็นของขวัญแก่นักเรียนและเด็กทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ทางบริษัท ที.เอส.บี. เหล็กกล้า จำกัดเล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมนี้จึงได้เข้าร่วมสนับสนุนของรางวัล ขนม อาหาร เครื่องดื่มและอุปกรณ์การเรียนต่างๆให้กับโรงเรียนและชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

หมวดหมู่บทความ